Harmonogram

  1. Physio.sk
  2. → Harmonogram

Harmonogram platný od 19.7.2021

9.00 – 9.45 16.00 – 16.45 17.00 – 17.45 18.00 – 18.45
Pondelok Pilates mierne pokročilí Pilates stredne pokročilí Pilates začiatočníci Pilates pokročilí
Utorok
Streda Pilates mierne pokročilí Pilates stredne pokročilí Pilates začiatočníci Pilates pokročilí
Štvrtok